سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «طراحی آزمایشات به کمک روش تاگوچی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «طراحی آزمایشات به کمک روش تاگوچی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: طراحی آزمایشات به کمک روش تاگوچی استاد راهنما: دکتر عباس فدایی پژوهشگر: حسین رسولی تاریخ ارائه سمینار 4/10/95 ساعت 10 مکان: دپارتمان مکانیک

عنوان سمینار: طراحی آزمایشات به کمک روش تاگوچی

استاد راهنما: دکتر عباس فدایی

پژوهشگر: حسین رسولی

تاریخ ارائه سمینار 4/10/95 ساعت 10

مکان: دپارتمان مکانیک