سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین یارمحمدی با عنوان «تشخیص بیماری های کودکان با استفاده از پردازش زبان های طبیعی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین یارمحمدی با عنوان «تشخیص بیماری های کودکان با استفاده از پردازش زبان های طبیعی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تشخیص بیماری های کودکان با استفاده از پردازش زبان های طبیعی استاد راهنما: دکتر استاد عبدالحمید پیله ور نگارش: حسین یارمحمدی 9413490007 زمان: چهارشنبه 18 بهمن ماه96 ، ساعت 11 مکان: دپارتمان کامپیوتر کلاس 11

عنوان: تشخیص بیماری های کودکان با استفاده از پردازش زبان های طبیعی

استاد راهنما: دکتر استاد عبدالحمید پیله ور

نگارش: حسین یارمحمدی 9413490007

زمان: چهارشنبه 18 بهمن ماه96 ، ساعت 11

مکان: دپارتمان کامپیوتر کلاس 11