سمینار کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا مهرابی با عنوان «بررسی پخش بار اقتصادی خودکار برای ریزشبکه ها به روش غیرمتمرکز»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا مهرابی با عنوان «بررسی پخش بار اقتصادی خودکار برای ریزشبکه ها به روش غیرمتمرکز»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: بررسی پخش بار اقتصادی خودکار برای ریزشبکه ها به روش غیرمتمرکز استاد راهنما: جناب دکتر علی دیهیمی استاد مشاور: جناب دکتر علیرضاحاتمی دانشجو: حمیدرضا مهرابی . زمان : یکشنبه 13/03/97 ساعت 16 مکان : سمینار 2 دپارتمان برق

موضوع: بررسی پخش بار اقتصادی خودکار برای ریزشبکه ها به روش غیرمتمرکز

استاد راهنما: جناب دکتر علی دیهیمی

استاد مشاور: جناب دکتر علیرضاحاتمی

دانشجو: حمیدرضا مهرابی .

زمان : یکشنبه 13/03/97 ساعت 16

مکان : سمینار 2 دپارتمان برق