سمینار کارشناسی ارشد آقای حمید بهزادی با عنوان «طراحی و ساخت سیستم هیدروفورمینگ گرم برای لوله هایی از جنس یک آلیاژ سبک»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حمید بهزادی با عنوان «طراحی و ساخت سیستم هیدروفورمینگ گرم برای لوله هایی از جنس یک آلیاژ سبک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: طراحی و ساخت سیستم هیدروفورمینگ گرم برای لوله هایی از جنس یک آلیاژ سبک استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی پژوهشگر: حمید بهزادی تاریخ: 17/4/96 زمان: 11:00 مکان: سمینار 3 مکانیک

عنوان: طراحی و ساخت سیستم هیدروفورمینگ گرم برای لوله هایی از جنس یک آلیاژ سبک

استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته صنیعی

پژوهشگر: حمید بهزادی تاریخ: 17/4/96

زمان: 11:00

مکان: سمینار 3 مکانیک