سمینار کارشناسی ارشد آقای حمید ذوالفقاری با عنوان «بررسی مسئله سینماتیک مستقیم ربات موازی کروی با الگوی حرکتی سه درجه دورانی به کمک پارامتر‌های استودی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حمید ذوالفقاری با عنوان «بررسی مسئله سینماتیک مستقیم ربات موازی کروی با الگوی حرکتی سه درجه دورانی به کمک پارامتر‌های استودی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: بررسی مسئله سینماتیک مستقیم ربات موازی کروی با الگوی حرکتی سه درجه دورانی به کمک پارامتر‌های استودی استاد راهنما: دکتر داوود نادری نویسنده: حمید ذوالفقاری تاریخ ارایه سمینار:10/11/1394 مکان ارایه سمینار: سالن سمینار 3 ساعت ارایه سمینار: 14:30

موضوع: بررسی مسئله سینماتیک مستقیم ربات موازی کروی با الگوی حرکتی سه درجه دورانی به کمک پارامتر‌های استودی

استاد راهنما: دکتر داوود نادری

نویسنده: حمید ذوالفقاری

تاریخ ارایه سمینار:10/11/1394

مکان ارایه سمینار: سالن سمینار 3

ساعت ارایه سمینار: 14:30