سمینار کارشناسی ارشد آقای حمید رضا اکبری بهروز با عنوان «بررسی تاثیر ریزدانه خمیری بر رفتار دینامیکی ماسه در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی »

سمینار کارشناسی ارشد آقای حمید رضا اکبری بهروز با عنوان «بررسی تاثیر ریزدانه خمیری بر رفتار دینامیکی ماسه در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی تاثیر ریزدانه خمیری بر رفتار دینامیکی ماسه در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی استاد راهنما: جناب ‌آقای ‌دکتر قدیمی پژوهشگر: حمید رضا اکبری بهروز تاریخ ارائه سمینار: 15/02/95 ساعت 15 مکان: سالن آمفی تاتر

عنوان سمینار: بررسی تاثیر ریزدانه خمیری بر رفتار دینامیکی ماسه در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی

استاد راهنما: جناب ‌آقای ‌دکتر قدیمی

پژوهشگر: حمید رضا اکبری بهروز

تاریخ ارائه سمینار: 15/02/95 ساعت 15

مکان: سالن آمفی تاتر