سمینار کارشناسی ارشد آقای خشایار قراگوزلو با عنوان «مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه روی پدیده ریزش گردابه ها»

سمینار کارشناسی ارشد آقای خشایار قراگوزلو با عنوان «مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه روی پدیده ریزش گردابه ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه روی پدیده ریزش گردابه ها استاد: دکتر گودرزی دانشجو: خشایار قراگوزلو زمان: سه شنبه20/4/96 ساعت 10/45 کلاس سمینار 3 مکانیک

عنوان: مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه روی پدیده ریزش گردابه ها

استاد: دکتر گودرزی

دانشجو: خشایار قراگوزلو

زمان: سه شنبه20/4/96 ساعت 10/45

کلاس سمینار 3 مکانیک