سمینار کارشناسی ارشد آقای دانش فریور با عنوان «تأثیر پروفیل قالب روی خواص مکانیکی یک ورق آلیاژ منیزیم تولید شده توسط اکستروژن مستقیم و جانبی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای دانش فریور با عنوان «تأثیر پروفیل قالب روی خواص مکانیکی یک ورق آلیاژ منیزیم تولید شده توسط اکستروژن مستقیم و جانبی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: تأثیر پروفیل قالب روی خواص مکانیکی یک ورق آلیاژ منیزیم تولید شده توسط اکستروژن مستقیم و جانبی استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته‌صنیعی نگارش: دانش فریور 9413444008 زمان: شنبه 02/11/95 ساعت: 10 صبح مکان: دپارتمان مکانیک

عنوان سمینار: تأثیر پروفیل قالب روی خواص مکانیکی یک ورق آلیاژ منیزیم تولید شده توسط اکستروژن مستقیم و جانبی

استاد راهنما: دکتر فرامرز فرشته‌صنیعی

نگارش: دانش فریور 9413444008

زمان: شنبه 02/11/95 ساعت: 10 صبح

مکان: دپارتمان مکانیک