سمینار کارشناسی ارشد آقای داود واشقانی فراهانی با عنوان «بررسی عددی و تجربی تجمع ترک در ورق تحت بار استاتیکی و خستگیـ

سمینار کارشناسی ارشد آقای داود واشقانی فراهانی با عنوان «بررسی عددی و تجربی تجمع ترک در ورق تحت بار استاتیکی و خستگیـ


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی عددی و تجربی تجمع ترک در ورق تحت بار استاتیکی و خستگی استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی نگارش: داود واشقانی فراهانی زمان و مکان ارائه: شنبه 17/04/96 ساعت10صبح دپارتمان مکانیک - سمینار 2

عنوان: بررسی عددی و تجربی تجمع ترک در ورق تحت بار استاتیکی و خستگی

استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی

نگارش: داود واشقانی فراهانی

زمان و مکان ارائه: شنبه 17/04/96 ساعت10صبح دپارتمان مکانیک - سمینار 2