سمینار کارشناسی ارشد آقای رضا ترکمان با عنوان «بررسی ابزار روش اندازه گیری تنش به روش التراسونیک»

سمینار کارشناسی ارشد آقای رضا ترکمان با عنوان «بررسی ابزار روش اندازه گیری تنش به روش التراسونیک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع : بررسی ابزار روش اندازه گیری تنش به روش التراسونیک استاد : دکتر محمودی دانشجو : رضا ترکمان 9413444002 تاریخ ارائه :14/6/95

 موضوع : بررسی ابزار روش اندازه گیری تنش به روش التراسونیک

استاد : دکتر محمودی

دانشجو : رضا ترکمان 9413444002

تاریخ ارائه :14/6/95