سمینار کارشناسی ارشد آقای رضا ثریایی با عنوان «مدل سازی ترمودینامیکی نیروگاه بخار با سیستم تبرید جذبی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای رضا ثریایی با عنوان «مدل سازی ترمودینامیکی نیروگاه بخار با سیستم تبرید جذبی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مدل سازی ترمودینامیکی نیروگاه بخار با سیستم تبرید جذبی استادراهنما: دکترفضل الله اسکندری منجیلی پژوهشگر: رضا ثریایی زمان: دوشنبه 25/10/ 96 - ساعت9 مکان: سمینار1 دانشکده فنی مهندسی

عنوان: مدل سازی ترمودینامیکی نیروگاه بخار با سیستم تبرید جذبی

استادراهنما: دکترفضل الله اسکندری منجیلی

پژوهشگر: رضا ثریایی

زمان: دوشنبه 25/10/ 96 - ساعت9

مکان: سمینار1 دانشکده فنی مهندسی