سمینار کارشناسی ارشد آقای رضا واحدی با عنوان «سینماتیک معکوس ربات 6 درجه آزادی عمومی به کمک پارامتر‌های استودی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای رضا واحدی با عنوان «سینماتیک معکوس ربات 6 درجه آزادی عمومی به کمک پارامتر‌های استودی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: سینماتیک معکوس ربات 6 درجه آزادی عمومی به کمک پارامتر‌های استودی استاد راهنما: دکتر نادری پژوهشگر: رضا واحدی تاریخ ارائه سمینار: 10/11/94 ساعت 14:00 مکان: کلاس سمینار 3 مکانیک

عنوان سمینار: سینماتیک معکوس ربات 6 درجه آزادی عمومی به کمک پارامتر‌های استودی

استاد راهنما: دکتر نادری

پژوهشگر: رضا واحدی

تاریخ ارائه سمینار: 10/11/94 ساعت 14:00

مکان: کلاس سمینار 3 مکانیک