سمینار کارشناسی ارشد آقای سبحان رسول پور با عنوان «مدل سازی پویایی ایمنی در صنایع پرخطر با استفاده از شبکه بیزین»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سبحان رسول پور با عنوان «مدل سازی پویایی ایمنی در صنایع پرخطر با استفاده از شبکه بیزین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مدل سازی پویایی ایمنی در صنایع پرخطر با استفاده از شبکه بیزین استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی ارائه دهنده: سبحان رسول‌پور تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 15 بهمن ماه 1396 مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:00

عنوان سمینار: مدل سازی پویایی ایمنی در صنایع پرخطر با استفاده از شبکه بیزین

استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی

ارائه دهنده: سبحان رسول‌پور

تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 15 بهمن ماه 1396

مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:00