سمینار کارشناسی ارشد آقای سجاد ابوالفتحی با عنوان «ذخیره انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM)»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سجاد ابوالفتحی با عنوان «ذخیره انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM)»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: " ذخیره انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM) " استاد راهنما : دكتر حبیب الله سایه وند دانشجو : سجاد ابوالفتحی 9613163001 زمان : دوشنبه 24/10/1397 ساعت 11 مکان : سمینار3

عنوان: " ذخیره انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM) "

استاد راهنما : دكتر حبیب الله سایه وند

دانشجو : سجاد ابوالفتحی 9613163001

زمان : دوشنبه 24/10/1397 ساعت 11

مکان : سمینار3