سمینار کارشناسی ارشد آقای سجاد محمدی با عنوان «تعیین محل برخورد صاعقه در یک محیط واقعی با مقیاس وسیع به کمک روش معکوس زمان الکترومغناطیسی (EMTR)»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سجاد محمدی با عنوان «تعیین محل برخورد صاعقه در یک محیط واقعی با مقیاس وسیع به کمک روش معکوس زمان الکترومغناطیسی (EMTR)»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان : تعیین محل برخورد صاعقه در ¬یک محیط واقعی با مقیاس وسیع به کمک روش معکوس زمان الکترومغناطیسی (EMTR) استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمید رضا کرمی دانشجو: سجاد محمدی تاریخ : 17 بهمن 1396 سمینار 2 برق

عنوان : تعیین محل برخورد صاعقه در یک محیط واقعی با مقیاس وسیع به کمک روش معکوس زمان الکترومغناطیسی (EMTR)

استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمید رضا کرمی

دانشجو: سجاد محمدی

تاریخ : 17 بهمن 1396

سمینار 2 برق