سمینار کارشناسی ارشد آقای سروش صفی زاده کشکولی با عنوان «بررسی بار بحرانی و بار فروپاشی در استوانه های حاوی ترک و لو له های حاوی عیوب شکل تحت بارگذاری های مختلف»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سروش صفی زاده کشکولی با عنوان «بررسی بار بحرانی و بار فروپاشی در استوانه های حاوی ترک و لو له های حاوی عیوب شکل تحت بارگذاری های مختلف»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی بار بحرانی و بار فروپاشی در استوانه های حاوی ترک و لو له های حاوی عیوب شکل تحت بارگذاری های مختلف استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی نگارش: سروش صفی زاده کشکولی زمان و مکان ارائه: شنبه 03/04/96 سمینار 2 دپارتمان مکانیک

عنوان: بررسی بار بحرانی و بار فروپاشی در استوانه های حاوی ترک و لو له های حاوی عیوب شکل تحت بارگذاری های مختلف

استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی

نگارش: سروش صفی زاده کشکولی

زمان و مکان ارائه: شنبه 03/04/96

سمینار 2 دپارتمان مکانیک