سمینار کارشناسی ارشد آقای سعید خدابنده‌لو با عناون «بررسی اثر تثبیت سیمان بر رفتار مکانیکی ماسه مسلح شده با الیاف»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سعید خدابنده‌لو با عناون «بررسی اثر تثبیت سیمان بر رفتار مکانیکی ماسه مسلح شده با الیاف»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی اثر تثبیت سیمان بر رفتار مکانیکی ماسه مسلح شده با الیاف استاد راهنما: جناب آقای دکتر مسعود مکارچیان پژوهشگر: سعید خدابنده‌لو تاریخ ارائه سمینار: چهارشنبه، 11/6/94، ساعت 11 مکان: سمینار 2 عمران

عنوان سمینار: بررسی اثر تثبیت سیمان بر رفتار مکانیکی ماسه مسلح شده با الیاف

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مسعود مکارچیان

پژوهشگر: سعید خدابنده‌لو

تاریخ ارائه سمینار: چهارشنبه، 11/6/94، ساعت 11

مکان: سمینار 2 عمران