سمینار کارشناسی ارشد آقای سیاوش ذوالفقاری با عنوان «مطالعه عددی اثر اینرسی سطح مقطع استوانه با درنظر گرفتن حرکت آن روی پدیده ریزش گردابه‌ها»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سیاوش ذوالفقاری با عنوان «مطالعه عددی اثر اینرسی سطح مقطع استوانه با درنظر گرفتن حرکت آن روی پدیده ریزش گردابه‌ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مطالعه عددی اثر اینرسی سطح مقطع استوانه با درنظر گرفتن حرکت آن روی پدیده ریزش گردابه‌ها استاد: دکتر گودرزی دانشجو: سیاوش ذوالفقاری زمان: سه شنبه 20/4/96 ساعت 10 کلاس سمینار 3 مکانیک

عنوان: مطالعه عددی اثر اینرسی سطح مقطع استوانه با درنظر گرفتن حرکت آن روی پدیده ریزش گردابه‌ها

استاد: دکتر گودرزی

دانشجو: سیاوش ذوالفقاری

زمان: سه شنبه 20/4/96 ساعت 10

کلاس سمینار 3 مکانیک