سمینار کارشناسی ارشد آقای سید علیرضا قریشی با موضوع "بررسی روباتهای سری دو درجه آزادی از دیدگاه کنترلی"

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان "بررسی روباتهای سری دو درجه آزادی از دیدگاه کنترلی" استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر پژوهشگر: سید علیرضا قریشی زمان: 10 اسفند مکان: سمینار 2 گروه برق

عنوان "بررسی روباتهای سری دو درجه آزادی از دیدگاه کنترلی"
 استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر
پژوهشگر: سید علیرضا قریشی
زمان: 10 اسفند
 مکان: سمینار 2 گروه برق