سمینار کارشناسی ارشد آقای سید محمدحسین موسوی با عنوان «مروری بر حالتها و ریز حالتهای صورت در تصاویر و ویدئوهای RGB-D و اعمال آن بر روی انیمیشن سه بعدی چهره»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سید محمدحسین موسوی با عنوان «مروری بر حالتها و ریز حالتهای صورت در تصاویر و ویدئوهای RGB-D و اعمال آن بر روی انیمیشن سه بعدی چهره»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری بر حالتها و ریز حالتهای صورت در تصاویر و ویدئوهای RGB-D و اعمال آن بر روی انیمیشن سه بعدی چهره استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو پژوهشگر: سید محمدحسین موسوی زمان: سه شنبه 5/5/95 مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر

عنوان: مروری بر حالتها و ریز حالتهای صورت در تصاویر و ویدئوهای RGB-D و اعمال آن بر روی انیمیشن سه بعدی چهره

استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو

پژوهشگر: سید محمدحسین موسوی

زمان: سه شنبه 5/5/95

مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر