سمینار کارشناسی ارشد آقای سید نوید موسوی با عنوان «بهینه سازی کارایی معماری خط لوله چندگانه در دسته بندی بسته ها»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سید نوید موسوی با عنوان «بهینه سازی کارایی معماری خط لوله چندگانه در دسته بندی بسته ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بهینه سازی کارایی معماری خط لوله چندگانه در دسته بندی بسته ها استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی نگارش: سید نوید موسوی زمان: سه شنبه 17/11/1396 مکان: کلاس 12 دانشکده مهندسی ساعت: 10

عنوان: بهینه سازی کارایی معماری خط لوله چندگانه در دسته بندی بسته ها

استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی

نگارش: سید نوید موسوی

زمان: سه شنبه 17/11/1396

مکان: کلاس 12 دانشکده مهندسی

ساعت: 10