سمینار کارشناسی ارشد آقای شهاب الدین زارعی با عنوان «آزمایشگاه لاورنس لیور مور((LLNL»

سمینار کارشناسی ارشد آقای شهاب الدین زارعی با عنوان «آزمایشگاه لاورنس لیور مور((LLNL»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: آزمایشگاه لاورنس لیور مور((LLNL استاد راهنما: دکتر مجذوبی پژوهشگر: شهاب الدین زارعی آزمایشگاه مقاومت مصالح چهارشنبه 14/4/96 ساعت 16

عنوان سمینار:  آزمایشگاه لاورنس لیور مور((LLNL

استاد راهنما: دکتر مجذوبی

پژوهشگر: شهاب الدین زارعی

آزمایشگاه مقاومت مصالح

چهارشنبه 14/4/96 ساعت 16