سمینار کارشناسی ارشد آقای شهرام بیرامی با عنوان «هبود فرایند کنترل کیفیت در تولید قطعات خودرو با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای شهرام بیرامی با عنوان «هبود فرایند کنترل کیفیت در تولید قطعات خودرو با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بهبود فرایند کنترل کیفیت در تولید قطعات خودرو با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه ارائه دهنده: شهرام بیرامی تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه 1397 ساعت 15:30 مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان: بهبود فرایند کنترل کیفیت در تولید قطعات خودرو با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی

استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه

ارائه دهنده: شهرام بیرامی

تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه 1397

ساعت 15:30

مکان: کلاس سمینار صنایع