سمینار کارشناسی ارشد آقای صادق شفیعی با عنوان "مدل سازی ریسک رضایت مشتری با استفاده از شبکه های بیزین"

سمینار کارشناسی ارشد آقای صادق شفیعی با عنوان "مدل سازی ریسک رضایت مشتری با استفاده از شبکه های بیزین"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مدل سازی ریسک رضایت مشتری با استفاده از شبکه های بیزین استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی نگارش: صادق شفیعی زمان: شنبه دوم اسفند ماه 1393 ساعت: 16:00

عنوان: مدل سازی ریسک رضایت مشتری با استفاده از شبکه های بیزین
استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی
نگارش: صادق شفیعی
زمان: شنبه دوم اسفند ماه 1393 ساعت: 16:00