سمینار کارشناسی ارشد آقای عباس اسماعیلی با عنوان «تشخیص حملات پیشرفته مانا برمبنای الگوهای ترافیکی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای عباس اسماعیلی با عنوان «تشخیص حملات پیشرفته مانا برمبنای الگوهای ترافیکی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تشخیص حملات پیشرفته مانا برمبنای الگوهای ترافیکی استاد راهنما: دکتر یونس سیفی نگارش: عباس اسماعیلی زمان: سه شنبه 17/11/1396 مکان: کارگاه شبکه ساعت: 10

عنوان: تشخیص حملات پیشرفته مانا برمبنای الگوهای ترافیکی

استاد راهنما: دکتر یونس سیفی

نگارش: عباس اسماعیلی

زمان: سه شنبه 17/11/1396

مکان: کارگاه شبکه

ساعت: 10