سمینار کارشناسی ارشد آقای عرفان کاکاوند با عنوان «تخمین رشد ترک خستگی در بارگذاری سیکلی مکانیکی و حرارتی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای عرفان کاکاوند با عنوان «تخمین رشد ترک خستگی در بارگذاری سیکلی مکانیکی و حرارتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: تخمین رشد ترک خستگی در بارگذاری سیکلی مکانیکی و حرارتی نگارش: عرفان کاکاوند استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی 10/6/1394 ساعت 11 دپارتمان مکانیک سمینار3

عنوان سمینار: تخمین رشد ترک خستگی در بارگذاری سیکلی مکانیکی و حرارتی

نگارش: عرفان کاکاوند

استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی

10/6/1394 ساعت 11

دپارتمان مکانیک سمینار3