سمینار کارشناسی ارشد آقای علیرضا انصاری با عنوان «بررسی رویین شدن تیتانیم خالص تجاری و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین در محلول های اسیدی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای علیرضا انصاری با عنوان «بررسی رویین شدن تیتانیم خالص تجاری و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین در محلول های اسیدی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی رویین شدن تیتانیم خالص تجاری و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین در محلول های اسیدی استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی پژوهشگر: علیرضا انصاری تاریخ ارائه سمینار: 7/10/94 ساعت 14 مکان: کلاس 10

عنوان سمینار: بررسی رویین شدن تیتانیم خالص تجاری و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین در محلول های اسیدی

استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی

پژوهشگر: علیرضا انصاری

تاریخ ارائه سمینار: 7/10/94 ساعت 14

مکان: کلاس 10