سمینار کارشناسی ارشد آقای علیرضا معصومی با عنوان «مقدمه ای بر تئوری ارتعاشات خطی کامپوزیت فیبر کربن اپوکسی متورق و پاسخ دینامیکی آن »

سمینار کارشناسی ارشد آقای علیرضا معصومی با عنوان «مقدمه ای بر تئوری ارتعاشات خطی کامپوزیت فیبر کربن اپوکسی متورق و پاسخ دینامیکی آن »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مقدمه ای بر تئوری ارتعاشات خطی کامپوزیت فیبر کربن اپوکسی متورق و پاسخ دینامیکی آن استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا شوشتری پژوهشگر: علیرضا معصومی تاریخ ارائه سمینار: 9/11/95 ساعت 10:30 مکان: دپارتمان مکانیک سمینار 3

عنوان سمینار: مقدمه ای بر تئوری ارتعاشات خطی کامپوزیت فیبر کربن اپوکسی متورق و پاسخ دینامیکی آن

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا شوشتری

پژوهشگر: علیرضا معصومی

تاریخ ارائه سمینار: 9/11/95 ساعت 10:30

مکان: دپارتمان مکانیک سمینار 3