سمینار کارشناسی ارشد آقای علی احمدی دهمند با عنوان «ارائه ی روشی برای بهبود تاخیر ناشی از مشکل بافربلوت در شبکه های نامتقارن»

سمینار کارشناسی ارشد آقای علی احمدی دهمند با عنوان «ارائه ی روشی برای بهبود تاخیر ناشی از مشکل بافربلوت در شبکه های نامتقارن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه ی روشی برای بهبود تاخیر ناشی از مشکل بافربلوت در شبکه های نامتقارن استاد راهنما: دکتر محمد نصیری نگارش: علی احمدی دهمند زمان: چهارشنبه 18/11/1396 مکان: ازمایشگاه شبکه ساعت: 10:00

عنوان: ارائه ی روشی برای بهبود تاخیر ناشی از مشکل بافربلوت در شبکه های نامتقارن

استاد راهنما: دکتر محمد نصیری

نگارش: علی احمدی دهمند

زمان: چهارشنبه 18/11/1396

مکان: ازمایشگاه شبکه

ساعت: 10:00