سمینار کارشناسی ارشد آقای علی ثمری با عنوان «آنالیز و طراحی یک شارژر سریع باتری خودروهای برقی با بهره‌گیری از تکنیک سوئیچینگ نرم و با محدوده ولتاژ عملکرد وسیع»

سمینار کارشناسی ارشد آقای علی ثمری با عنوان «آنالیز و طراحی یک شارژر سریع باتری خودروهای برقی با بهره‌گیری از تکنیک سوئیچینگ نرم و با محدوده ولتاژ عملکرد وسیع»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: آنالیز و طراحی یک شارژر سریع باتری خودروهای برقی با بهره‌گیری از تکنیک سوئیچینگ نرم و با محدوده ولتاژ عملکرد وسیع استاد راهنما: دکتر سیدمحمدرضا طوسی استاد مشاور: دکتر محمدمهدی شهبازی ارائه دهنده‌: علی ثمری تاریخ سمینار: شنبه 22/10/1397 ساعت 14 مکان: سمینار 2

عنوان: آنالیز و طراحی یک شارژر سریع باتری خودروهای برقی با بهره‌گیری از تکنیک سوئیچینگ نرم و با محدوده ولتاژ عملکرد وسیع

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدرضا طوسی

استاد مشاور: دکتر محمدمهدی شهبازی

ارائه دهنده‌: علی ثمری تاریخ سمینار: شنبه 22/10/1397 ساعت 14

مکان: سمینار 2