سمینار کارشناسی ارشد آقای علی لنجابی با عنوان «افزایش انتقال حرارت در استوانه های افقی با سیال ویسکوپلاستیک»

سمینار کارشناسی ارشد آقای علی لنجابی با عنوان «افزایش انتقال حرارت در استوانه های افقی با سیال ویسکوپلاستیک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: افزایش انتقال حرارت در استوانه های افقی با سیال ویسکوپلاستیک استاد :دکتر محمد سعید عقیقی نگارش: علی لنجابی زمان و مکان ارائه 96/04/17 شنبه ساعت: 11:30 صبح دپارتمان مکانیک_سمینار2

عنوان: افزایش انتقال حرارت در استوانه های افقی با سیال ویسکوپلاستیک

استاد :دکتر محمد سعید عقیقی

نگارش: علی لنجابی

زمان و مکان ارائه 96/04/17 شنبه ساعت: 11:30 صبح دپارتمان مکانیک_سمینار2