سمینار کارشناسی ارشد آقای علی میهن‌دوست با عنوان «ارزیابی تغییرات مقاومت فشاری خاک‌های ماسه‌ای تزریق شده با دوغاب پلیمری بر حسب فاصله از محل تزریق»

سمینار کارشناسی ارشد آقای علی میهن‌دوست با عنوان «ارزیابی تغییرات مقاومت فشاری خاک‌های ماسه‌ای تزریق شده با دوغاب پلیمری بر حسب فاصله از محل تزریق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: ارزیابی تغییرات مقاومت فشاری خاک‌های ماسه‌ای تزریق شده با دوغاب پلیمری بر حسب فاصله از محل تزریق استاد راهنما: دکتر مکارچیان پژوهشگر: علی میهن دوست تاریخ ارائه سمینار: 10/2/95 ساعت 15 مکان: سالن آمفی تئاتر

عنوان سمینار: ارزیابی تغییرات مقاومت فشاری خاک‌های ماسه‌ای تزریق شده با دوغاب پلیمری بر حسب فاصله از محل تزریق

استاد راهنما: دکتر مکارچیان

پژوهشگر: علی میهن دوست

تاریخ ارائه سمینار: 10/2/95 ساعت 15

مکان: سالن آمفی تئاتر