سمینار کارشناسی ارشد آقای علی وکیلی فرد با عنوان «بررسی رفتار پانل‌ های ساندویچی با هسته موج ‌دار»

سمینار کارشناسی ارشد آقای علی وکیلی فرد با عنوان «بررسی رفتار پانل‌ های ساندویچی با هسته موج ‌دار»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بررسی رفتار پانل‌ های ساندویچی با هسته موج ‌دار استاد راهنما: دکتر هاشم مظاهری پژوهشگر: علی وکیلی فرد زمان و مکان ارایه: ی کشنبه 8/11/96 ساعت 2 سمینار 3

بررسی رفتار پانل‌ های ساندویچی با هسته موج ‌دار

استاد راهنما: دکتر هاشم مظاهری

پژوهشگر: علی وکیلی فرد

زمان و مکان ارایه: ی

کشنبه 8/11/96 ساعت 2

سمینار 3