سمینار کارشناسی ارشد آقای فرج صادقی با عنوان «بررسی روش¬های SPD و تاثیر آن بر آلیاژهای منیزیم»

سمینار کارشناسی ارشد آقای فرج صادقی با عنوان «بررسی روش¬های SPD و تاثیر آن بر آلیاژهای منیزیم»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی روش¬های SPD و تاثیر آن بر آلیاژهای منیزیم ارائه دهنده: فرج صادقی استاد راهنما: دکتر صنیعی زمان ارائه: شنبه 6/11/1397 ساعت 10

عنوان سمینار: بررسی روش¬های SPD و تاثیر آن بر آلیاژهای منیزیم

ارائه دهنده: فرج صادقی

استاد راهنما: دکتر صنیعی

زمان ارائه: شنبه 6/11/1397 ساعت 10