سمینار کارشناسی ارشد آقای فرزاد حسن‌نژاد شریفی با عنوان «تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت تک‌فازی در یک مبدل حرارتی صفحه‌ای راهگاه میکروکانال »

سمینار کارشناسی ارشد آقای فرزاد حسن‌نژاد شریفی با عنوان «تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت تک‌فازی در یک مبدل حرارتی صفحه‌ای راهگاه میکروکانال »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت تک¬فازی در یک مبدل حرارتی صفحه¬ای راهگاه- میکروکانال استاد راهنما: دکتر حبیب‌الله سایه‌وند گرد آوردنده: فرزاد حسن‌نژاد شریفی مکان: کلاس سمینار 1 زمان: 12/12/1394

عنوان سمینار: تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت تک¬فازی در یک مبدل حرارتی صفحه¬ای راهگاه- میکروکانال 

استاد راهنما:  دکتر حبیب‌الله سایه‌وند


گرد آوردنده:       فرزاد حسن‌نژاد شریفی

مکان: کلاس سمینار 1
زمان: 12/12/1394