سمینار کارشناسی ارشد آقای فرزام باقری مقدم با عنوان «اندرکنش دینامیکی لوله و خاک»

سمینار کارشناسی ارشد آقای فرزام باقری مقدم با عنوان «اندرکنش دینامیکی لوله و خاک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار : اندرکنش دینامیکی لوله و خاک استاد راهنما: جناب آقای دکتر ملکی دانشجو : فرزام باقری مقدم زمان : یکشنبه 15 / 6 / 1394 ساعت 10 مکان : دپارتمان عمران

عنوان سمینار : اندرکنش دینامیکی لوله و خاک

استاد راهنما: جناب آقای دکتر ملکی

دانشجو : فرزام باقری مقدم

زمان : یکشنبه 15 / 6 / 1394 ساعت

10 مکان : دپارتمان عمران