سمینار کارشناسی ارشد آقای فرزین آذری با عنوان "ارائه‌ی یک مدل شبکه‌ی بیزین برای پیش‌بینی و تحلیل جدول لیگ برتر فوتبال ایران"

سمینار کارشناسی ارشد آقای فرزین آذری با عنوان "ارائه‌ی یک مدل شبکه‌ی بیزین برای پیش‌بینی و تحلیل جدول لیگ برتر فوتبال ایران"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه‌ی یک مدل شبکه‌ی بیزین برای پیش‌بینی و تحلیل جدول لیگ برتر فوتبال ایران استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی نگارش: فرزین آذری زمان: شنبه دوم اسفند ماه 1393 ساعت: 16:00

عنوان: ارائه‌ی یک مدل شبکه‌ی بیزین برای پیش‌بینی و تحلیل جدول لیگ برتر فوتبال ایران
استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی
نگارش: فرزین آذری
زمان: شنبه دوم اسفند ماه 1393 ساعت: 16:00