سمینار کارشناسی ارشد آقای فرشید احمدی با عنوان «مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری از مجموعه استوانه های با مقطع بیضوی تعبیه شده در یک محیط متخلخل»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری از مجموعه استوانه های با مقطع بیضوی تعبیه شده در یک محیط متخلخل نگارش: فرشید احمدی استاد راهنما: دکتر حبیب الله سایه وند زمان: 11 بهمن 95 مکان: کلاس 7 دپارتمان مکانیک ساعت 11:00

عنوان: مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری از مجموعه استوانه های با مقطع بیضوی تعبیه شده در یک محیط متخلخل

نگارش: فرشید احمدی

استاد راهنما: دکتر حبیب الله سایه وند

زمان: 11 بهمن 95

مکان: کلاس 7 دپارتمان مکانیک

ساعت 11:00