سمینار کارشناسی ارشد آقای فرشید احمدی با عنوان «مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری از مجموعه استوانه های با مقطع بیضوی تعبیه شده در یک محیط متخلخل»

سمینار کارشناسی ارشد آقای فرشید احمدی با عنوان «مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری از مجموعه استوانه های با مقطع بیضوی تعبیه شده در یک محیط متخلخل»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری از مجموعه استوانه های با مقطع بیضوی تعبیه شده در یک محیط متخلخل نگارش: فرشید احمدی استاد راهنما: دکتر حبیب الله سایه وند زمان: 11 بهمن 95 مکان: کلاس 7 دپارتمان مکانیک ساعت 11:00

عنوان: مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری از مجموعه استوانه های با مقطع بیضوی تعبیه شده در یک محیط متخلخل

نگارش: فرشید احمدی

استاد راهنما: دکتر حبیب الله سایه وند

زمان: 11 بهمن 95

مکان: کلاس 7 دپارتمان مکانیک

ساعت 11:00