سمینار کارشناسی ارشد آقای فرهاد امیری با عنوان « مشارکت منابع تولید پراکنده در کنترل اتوماتیک تولید»

سمینار کارشناسی ارشد آقای فرهاد امیری با عنوان « مشارکت منابع تولید پراکنده در کنترل اتوماتیک تولید»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: مشارکت منابع تولید پراکنده در کنترل اتوماتیک تولید استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی دانشجو: فرهاد امیری زمان و مکان:دوشنبه13/10/95ساعت 14- سمینار 1 مهندسی برق

موضوع: مشارکت منابع تولید پراکنده در کنترل اتوماتیک تولید

استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی

دانشجو: فرهاد امیری

زمان و مکان:دوشنبه13/10/95ساعت 14-

سمینار 1 مهندسی برق