سمینار کارشناسی ارشد آقای فرهاد عبودی‌احمدآباد با عنوان «میزان تأثیر دما و راهکارهای کاهش آن بر سلول‌های خورشیدی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای فرهاد عبودی‌احمدآباد با عنوان «میزان تأثیر دما و راهکارهای کاهش آن بر سلول‌های خورشیدی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: میزان تأثیر دما و راهکارهای کاهش آن بر سلول‌های خورشیدی استاد: استاد سهیل گنجه‌فر دانشجو: فرهاد عبودی‌احمدآباد زمان: شنبه 14/11/96 ساعت 14 کلاس سمینار 2 برق

عنوان: میزان تأثیر دما و راهکارهای کاهش آن بر سلول‌های خورشیدی

استاد: استاد سهیل گنجه‌فر

دانشجو: فرهاد عبودی‌احمدآباد

زمان: شنبه 14/11/96 ساعت 14

کلاس سمینار 2 برق