سمینار کارشناسی ارشد آقای فریبرز نصیری فرد با عنوان «اثرنوع و ابعاد ناحیه شیار بر ایجاد رشد شبه استاتیکی ترک درموادتردتحت مودترکیبی ɪ/ɪɪ»

سمینار کارشناسی ارشد آقای فریبرز نصیری فرد با عنوان «اثرنوع و ابعاد ناحیه شیار بر ایجاد رشد شبه استاتیکی ترک درموادتردتحت مودترکیبی ɪ/ɪɪ»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: اثرنوع و ابعاد ناحیه شیار بر ایجاد رشد شبه استاتیکی ترک درموادتردتحت مودترکیبی ɪ/ɪɪ استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی نگارش: فریبرز نصیری فرد زمان: 25/11/94 ساعت 18-20 مکان: کلاس 7

عنوان سمینار: اثرنوع و ابعاد ناحیه شیار بر ایجاد رشد شبه استاتیکی ترک درموادتردتحت مودترکیبی ɪ/ɪɪ

استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی

نگارش: فریبرز نصیری فرد

زمان: 25/11/94 ساعت 18-20

مکان: کلاس 7