سمینار کارشناسی ارشد آقای مبین صالحی با عنوا «استفاده از تابع وزن برای ترک های زیرسطحی دوبعدی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای مبین صالحی با عنوا «استفاده از تابع وزن برای ترک های زیرسطحی دوبعدی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی موضوع: استفاده از تابع وزن برای ترک های زیرسطحی دوبعدی استاد :دکتر رحمن سیفی پژوهشگر: مبین صالحی مکان:سمینار 2 زمان:شنبه 13/06/95

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

موضوع: استفاده از تابع وزن برای ترک های زیرسطحی دوبعدی

استاد :دکتر رحمن سیفی

پژوهشگر: مبین صالحی

مکان:سمینار

2 زمان:شنبه 13/06/95