سمینار کارشناسی ارشد آقای مجتبی تویسرکانی نژاد با عنوان «کنترل فرکانس ریز شبکه‌ها با استفاده از روش یادگیری تقویتی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای مجتبی تویسرکانی نژاد با عنوان «کنترل فرکانس ریز شبکه‌ها با استفاده از روش یادگیری تقویتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: کنترل فرکانس ریز شبکه‌ها با استفاده از روش یادگیری تقویتی استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی دکتر محمدحسن مرادی ارائه دهنده‌: مجتبی تویسرکانی‌نژاد تاریخ ارائه: چهارشنبه 03/11/1397 ساعت 11 مکان: سمینار 2

عنوان: کنترل فرکانس ریز شبکه‌ها با استفاده از روش یادگیری تقویتی

استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی دکتر محمدحسن مرادی

ارائه دهنده‌: مجتبی تویسرکانی‌نژاد

تاریخ ارائه: چهارشنبه 03/11/1397 ساعت 11

مکان: سمینار 2