سمینار کارشناسی ارشد آقای مجید روشنایی با عنوان «شبیه¬سازی و بررسی روش های افزایش گین در آنتن¬ها »

سمینار کارشناسی ارشد آقای مجید روشنایی با عنوان «شبیه¬سازی و بررسی روش های افزایش گین در آنتن¬ها »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: شبیه‌سازی و بررسی روش های افزایش گین در آنتن‌ها استاد راهنما: دکتر حمیدرضا کرمی پژوهشگر: مجید روشنائی تاریخ ارائه سمینار: 4/11/95 ساعت 10 مکان: دپارتمان برق سمینار 2

عنوان سمینار: شبیه‌سازی و بررسی روش های افزایش گین در آنتن‌ها

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا کرمی

پژوهشگر: مجید روشنائی

تاریخ ارائه سمینار: 4/11/95 ساعت 10

مکان: دپارتمان برق سمینار 2