سمینار کارشناسی ارشد آقای مجید ستاری با عنوان «مکانیزم های تشکیل ترک ذوبی در جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم و راه های پیشگیری از آن »

سمینار کارشناسی ارشد آقای مجید ستاری با عنوان «مکانیزم های تشکیل ترک ذوبی در جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم و راه های پیشگیری از آن »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان : مکانیزم های تشکیل ترک ذوبی در جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم و راه های پیشگیری از آن استاد راهنما : دکتر شیخی ارائه دهنده : مجید ستاری زمان : 14/4/96 ساعت: 10 صبح مکان : سمینار گروه مواد

عنوان : مکانیزم های تشکیل ترک ذوبی در جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم و راه های پیشگیری از آن

استاد راهنما : دکتر شیخی

ارائه دهنده : مجید ستاری

زمان : 14/4/96 ساعت: 10 صبح

مکان : سمینار گروه مواد