سمینار کارشناسی ارشد آقای محسن شیدپور با عنوان "ارائه یک روش برنامه ریزی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار با در نظر گرفتن عملیات توزیع"

سمینار کارشناسی ارشد آقای محسن شیدپور با عنوان "ارائه یک روش برنامه ریزی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار با در نظر گرفتن عملیات توزیع"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه یک روش برنامه ریزی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار با در نظر گرفتن عملیات توزیع استاد راهنما: دکتر امیرسامان خیرخواه نگارش: محسن شیدپور زمان: 3 اسفند 93

عنوان: ارائه یک روش برنامه ریزی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار با در نظر گرفتن عملیات توزیع
 استاد راهنما: دکتر امیرسامان خیرخواه
نگارش: محسن شیدپور
زمان: 3 اسفند 93