سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدرضا لک با عنوان «عملکرد بهینه ریزشبکه‌ی مستقل با انتخاب بهینه مشخصه‌های افتی ریزتولیدات کنترل پذیر براساس اهداف اقتصادی، زیست محیطی و فنی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدرضا لک با عنوان «عملکرد بهینه ریزشبکه‌ی مستقل با انتخاب بهینه مشخصه‌های افتی ریزتولیدات کنترل پذیر براساس اهداف اقتصادی، زیست محیطی و فنی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: عملکرد بهینه ریزشبکه‌ی مستقل با انتخاب بهینه مشخصه‌های افتی ریزتولیدات کنترل پذیر براساس اهداف اقتصادی، زیست محیطی و فنی استاد: دکتر محمد حسن مرادی دانشجو: محمد رضا لک زمان و مکان : ساعت 11 سمینار 1 دپارتمان برق تاریخ: 10/11/1396

عنوان: عملکرد بهینه ریزشبکه‌ی مستقل با انتخاب بهینه مشخصه‌های افتی ریزتولیدات کنترل پذیر براساس اهداف اقتصادی، زیست محیطی و فنی

استاد: دکتر محمد حسن مرادی

دانشجو: محمد رضا لک

زمان و مکان : ساعت 11 سمینار 1 دپارتمان برق

تاریخ: 10/11/1396