سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدرضا نام آور زینی وند با عنوان «هماهنگی حفاظت بهینه در ریزشبکه ها در مدهای مختلف عملکردی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدرضا نام آور زینی وند با عنوان «هماهنگی حفاظت بهینه در ریزشبکه ها در مدهای مختلف عملکردی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: هماهنگی حفاظت بهینه در ریزشبکه ها در مدهای مختلف عملکردی استاد: دکتر محمد حسن مرادی دانشجو: محمدرضا نام آور زینی وند زمان و مکان: ساعت 11 سمینار 1 دپارتمان برق تاریخ : 10/11/1396

عنوان: هماهنگی حفاظت بهینه در ریزشبکه ها در مدهای مختلف عملکردی

استاد: دکتر محمد حسن مرادی

دانشجو: محمدرضا نام آور زینی وند

زمان و مکان: ساعت 11 سمینار 1 دپارتمان برق

تاریخ : 10/11/1396