سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدصالح ترابی «بررسی جنبه‌های ژئوتکنیکی در تعیین اندرکنش خاک–لوله تحت اثر بارگذاری زلزله »

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدصالح ترابی «بررسی جنبه‌های ژئوتکنیکی در تعیین اندرکنش خاک–لوله تحت اثر بارگذاری زلزله »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی جنبه‌های ژئوتکنیکی در تعیین پارامترهای اندرکنش خاک–لوله تحت اثر بارگذاری زلزله استاد راهنما: جناب ‌آقای ‌دکتر مکارچیان پژوهشگر: محمدصالح ‌ترابی تاریخ ارائه سمینار: 15/02/95 ساعت 16 مکان: سالن آمفی تئاتر

عنوان سمینار: بررسی جنبه‌های ژئوتکنیکی در تعیین پارامترهای اندرکنش خاک–لوله تحت اثر بارگذاری زلزله

استاد راهنما: جناب ‌آقای ‌دکتر مکارچیان

پژوهشگر: محمدصالح ‌ترابی

تاریخ ارائه سمینار: 15/02/95 ساعت 16

مکان: سالن آمفی تئاتر