سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدعلی سهرابی‌زاده با عنوان «بررسی تحولات ریزساختاری و مکانیکی فولادهای کم دانسیته»

سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدعلی سهرابی‌زاده با عنوان «بررسی تحولات ریزساختاری و مکانیکی فولادهای کم دانسیته»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی تحولات ریزساختاری و مکانیکی فولادهای کم دانسیته استاد راهنما: دکتر یوسف مظاهری رودبالی استاد مشاور: دکتر محسن شیخی ارائه دهنده‌: محمدعلی سهرابی‌زاده تاریخ سمینار: چهارشنبه 26/10/1397 ساعت 14 مکان: سمینار مواد

عنوان: بررسی تحولات ریزساختاری و مکانیکی فولادهای کم دانسیته

استاد راهنما: دکتر یوسف مظاهری رودبالی

استاد مشاور: دکتر محسن شیخی

ارائه دهنده‌: محمدعلی سهرابی‌زاده

تاریخ سمینار: چهارشنبه 26/10/1397 ساعت 14

مکان: سمینار مواد